ข่าวเรียกบรรจุ

สพป.กาญจนบุรีเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา

สพป.กาญจนบุรีเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา กำหนดรายงานตัว 1 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566 จากบัญชีครูผู้ช่วย สพป.สุพรรณบุรี เขต1, สพม.นครปฐม, สพม.สุพรรณบุรี, สพป.สุพรรณบุรีเขต2 มีรายละเอียดดังนี้

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุและแต่งตั้ง

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยให้นำเอกสารหลักฐาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม War Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้ ในกรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีแล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

สพป.กาญจนบุรีเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
รวมเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งนี้ 5 วิชาเอก รวม 15 อัตรา

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 3 สพป.กาญจนบุรีเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

สพป.กาญจนบุรีเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

สพป.กาญจนบุรีเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ที่เกี่ยวข้อง ::

ขอบคุณข้อมูล :: https://www.kan2.go.th/

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button