ข่าวการศึกษา

เกณฑ์การย้ายครูสังกัด สพฐ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 แก้ไข 9 มค 66

เกณฑ์การย้ายครูสังกัด สพฐ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว110 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 แก้ไข

messageImage 1673257690366 เกณฑ์การย้ายครูสังกัด สพฐ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 แก้ไข 9 มค 66

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกําหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

ปฏิทินการย้ายครูสังกัด สพฐ. 2566 การย้ายกรณีปกติ (แก้ไข)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ กําหนด จึงกําหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินประกอบการย้าย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.https://personnel.obec.go.th/home/archives/53574

ที่มา :: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button