กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รับเกียรติบัตรฟรี

28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รับเกียรติบัตรฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รับเกียรติบัตรฟรี
=>> ลิงก์ทำแบบทดสอบ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button