กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง "การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์"

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลางขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”อบรม วันเสาร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
อบรมฟรี รับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง "การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์"
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “การสร้าง Report ด้วย Google Data Studio และการจัดทำวุฒิบัตรออนไลน์”

วันเสาร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
โดยประชุมผ่านออนไลน์ ID ZOOM

ช่องทางรับชมผ่าน ZOOM
ID : 9998248047

Passcode : 021064

=>> รับชมย้อนหลัง :: https://www.facebook.com/itmcu/videos/405462374322134

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

=>> ลิงก์ลงทะเบียน
=>> โหลดเกียรติบัตร
ขอบคุณข้อมูล :: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button