กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔

การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔
การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔
แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว๙/๒๕๖๔

รับชมย้อนหลัง :: https://www.youtube.com/watch?v=7BgqWPMf7OU

=>> กำหนดการอบรม

คำชี้แจง ให้ผู้ร่วมอบรมตอบแบบทดสอบจำนวน 15 ข้อให้ครบถ้วน โดยจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะได้รับวุฒิบัตร
แบบประเมินรับเกียรติบัตรด้านล่าง

=>> แบบทดสอบลิงก์_1
=>> แบบทดสอบ_ลิงก์2
=>> แบบทดสอบ_ลิงก์3

ปิดรับแบบทดสอบ 17.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button