กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา

แบบทดสอบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา

ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทุมพรพิสัย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา
🌺 หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง E – mail
ที่ท่านลงทะเบียนทำแบบทดสอบไว้โดยอัตโนมัติ
🌺 แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
🌺 หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้ท่านเข้าไปที่อีเมล แล้วกดไปที่จดหมายขยะ
🌺 เกียรติบัตรจำกัดการส่งวันละ 1,500 ฉบับ

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา
=>> คลิกทำแบบทดสอบ

Related Articles

Back to top button