กิจกรรมที่น่าสนใจ

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรฟรี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอวังสะพุง สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย หัวข้อเรื่อง วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้..หากท่านไมได้รับอีเมลตอบกลับกรุณากดเข้ากลุ่ม Line: https://line.me/R/ti/g/tKLR1g_TN0

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตรฟรี
=>> คลิกทำแบบทดสอบ

Related Articles

Back to top button