กิจกรรมที่น่าสนใจ

โครงการสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โครงการสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โครงการสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา”

โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา รายวิชา 01169597 สัมมนา
จัดโดย นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

โครงการสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โครงการสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
=>> ลงทะเบียนที่นี่

ขอบคุณข้อมูล :: เทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตร

Related Articles

Back to top button