กิจกรรมที่น่าสนใจ

คุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

คุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

คุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

คุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

v
คุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 หัวข้อ พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

ลิงก์สมัครประกวดสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2565
https://forms.gle/RbXTC8e7jXwsXMpW9

ลิงค์สมัครประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565
https://forms.gle/qZczTHKoCmGDQsba6

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02 282 2743 หรือที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/12/34531

ขอบคุณข้อมูล:: ศธ.360 องศา

Related Articles

Back to top button