กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรทางอีเมล จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ประวัติวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรทางอีเมล จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ให้ระบุอีเมล (e-mail) ให้ถูกต้อง
2. ให้ระบุชื่อ-สกุล ที่ต้องการให้ปรากฏในเกียรติบัตรให้ชัดเจน
3. ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของคุณ ได้ที่ https://www.facebook.com/MBU.KBC.Kalasin
4.ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% (8 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรฟรี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ScreenShot 20220515100532 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรทางอีเมล จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรทางอีเมล จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

>> ทำแบบทดสอบ

>> สืบค้นเกียรติบัตร

ขอบคุณข้อมูล :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button