กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ประวัติวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เมื่อผ่านการทำแบบประเมินความรู้มากกว่า 70% (7 ข้อ จาก 10 ข้อ) สามารถเข้าทำแบบประเมินจนผ่าน และจะแจ้งผลทางอีเมลแบบอัตโนมัติ

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ทำแบบประเมินผลนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

คำชี้แจง :

1. ศึกษาความรู้จากวิดีโอ และทำแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากผ่านการทดสอบร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทาง Email หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (Email ตอบกลับอัตโนมัติ)

ScreenShot 20220515100532 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

ประวัติของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

>> ทำแบบทดสอบ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Fanpage: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา https://web.facebook.com/SocialStudies.MVSKดูคะแนน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button