คัดข่าวมาเล่า

รวม Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รวม Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รวม Template หนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิดคือ 

  1. หนังสือภายนอก  ใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
  2. หนังสือภายใน  ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวงทบวงกรม  หรือจังหวัดเดียวกัน
  3. หนังสือประทับตรา  ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
  4. หนังสือสั่งการ  ได้แก่  คำสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ
  5. หนังสือประชาสัมพันธ์  ได้แก่  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว
  6. หนังสือที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  ได้แก่  หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออื่น

การจัดพิมพ์หนังสือราชการส่วนใหญ่แล้วคนทำก็ไม่ค่อยคำนึงถึงความถูกต้อง โดยเฉพาะรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขนาดครุฑ ขนาดตัวอักษร ระยะกั้นหน้า กั้นหลัง การย่อหน้า หรือแม้แต่ระยะห่างระหว่างบรรทัด

เพื่ออำนวยความสะดวกของการจัดทำหนังสือราชการ ทั้ง 4 ประเภท ทางเว็บไซต์ https://chomphunutdocumentary.wordpress.com/ จึงได้ทำไฟล์ Word ที่ตั้งค่ากระดาษ ขนาดครุฑ และขนาดตัวอักษรที่ถูกต้องไว้ให้ดาวน์โหลดไปใช้ ฟรี รวมถึงกระดาษสำหรับทำหนังสือราชการ โดยมีรายละเอียดดังด้านล่าง

กระดาษตราครุฑ word Download

กระดาษบันทึกข้อความ ไม่มีเส้น  word Download

กระดาษบันทึกข้อความ แบบมีเส้นบรรทัด word      Download

Template word หนังสือภายใน หรือ บันทึกข้อความ      Download

Template word หนังสือภายนอก      Download

ครุฑ ขนาด 3 เซนติเมตร      Download

ขอบคุณข้อมูล : chomphunutdocumentary

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button