คัดข่าวมาเล่า

การจัดโต๊ะประชุมสำหรับงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

การจัดโต๊ะประชุมสำหรับงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

การจัดโต๊ะประชุมสำหรับงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

โต๊ะประชุมนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของไอเดีย ความคิด และจุดเริ่มต้นในการพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ เพราะโต๊ะประชุมเป็นที่ที่ให้ทุกคน ๆ นั้นสามารถใช้เวลาร่วมกันในการแสดงออกทางความคิดของแต่ละบุคคลที่มีประสบการณ์หรือหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาถกเถียงกันจนออกมาเป็นไอเดียที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นจะต้องเลือกสรรเป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม ในการเลือกโต๊ะประชุมที่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปแบบ หรือแม้แต่วัสดุของโต๊ะประชุมนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกด้วยเช่นกัน โดยโต๊ะประชุมนั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้ง โต๊ะประชุมไม้ , โต๊ะประชุมไม้ขาเหล็ก , โต๊ะประชุมเหล็ก , โต๊ะประชุมแบบยาว , โต๊ะประชุมแบบวงกลม เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือองค์กร หน่วยงานไหน ๆ คงต้องมีการจัดกินกรรมการประชุม อบรม หรืองานสัมมนาอย่างแน่นอน เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดโต๊ะประชุมสำหรับงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ
การจัดโต๊ะประชุมสำหรับงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ

การจะจัดโต๊ะประชุมให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการจัดโต๊ะประชุมแต่ละรูปแบบนั้นมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันในการใช้งาน

วันนี้เราได้นำรูปแบบการจัดโต๊ะประชุมที่โดยส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาฝาก

1.การจัดโต๊ะประชุมแบบ Theater – เป็นการจัดโต๊ะประชุมรูปแบบพื้นฐานในการประชุม อบรม และการสัมมนา โดยการจัดโต๊ะประชุมรูปแบบนี้ จะทำให้ผู้อบรมมีจุดสนใจอยู่ด้านหน้าเพียงจุดเดียวเท่านั้น เป็นการใช้พื้นที่ในห้องประชุมได้อย่างคุ้มค่า การจัดห้องประชุมรูปแบบนี้เหมาะสำหรับการฝึกอบรม การบรรยายที่มีเนื้อหา มีการฉายภาพบนจอคล้ายกับการนั่งอยู่ในโรงหนัง สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมากโดยไม่แออัดจนเกินไป แต่หากผู้เข้าร่วมอบรมมีสัมภาระติดตัวมาด้วย อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการจัดโต๊ะประชุมรูปแบบนี้

2.การจัดโต๊ะประชุมแบบ Classroom – เป็นการจัดโต๊ะประชุมที่คล้ายกับการจัดโต๊ะประชุมแบบ Theater แต่จะมีการเพิ่มโต๊ะสำหรับผู้รับฟังการอบรม เพื่อให้สามารถจัดวางสิ่งของได้นั่นเอง โดยปกติแล้วการจัดโต๊ะประชุมรูปแบบนี้สามารถวางเอกสาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับผู้ร่วมอบรมได้

3.การจัดโต๊ะประชุมแบบ Conference – เป็นการจัดโต๊ะประชุมที่ทุกฝ่ายสามารถหันหน้าชนกัน ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาหรือการประชุมที่ต้องมีการระดมสมองของทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและปรึกษาหาเรื่องในเรื่องต่าง ๆ จะเน้นให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมในแต่ละครั้ง

4.การจัดโต๊ะประชุมแบบ Banquet – เป็นการจัดโต๊ะประชุมที่คล้ายกับการจัดโต๊ะในงานเลี้ยง สำหรับผู้ร่วมประชุมที่มีความสนิทสนมกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบการจัดโต๊ะประชุมรูปแบบ Banquet ในการประชุมที่ต้องมีการระดมสมองกัน แบ่งกลุ่มกัน

5.การจัดโต๊ะประชุมแบบ Banquet Rounds – เป็นการจัดโต๊ะประชุมที่คล้ายกับการจัดเลี้ยงคล้ายกับการจัดโต๊ะประชุมรูปแบบ Banquet แต่จะมีการจัดโต๊ะเป็นวงกลมและแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไม่มากจนเกินไป เพื่อการมีส่วนร่วมในการประชุมนั่นเอง

6.การจัดโต๊ะประชุมแบบ U–Shape และ V-Shape – เป็นการจัดโต๊ะประชุมที่เหมาะสมสำหรับการบรรยายที่มีวิทยากรต้องการความใกล้ชิด สามารถเดินเข้าไปหาผู้ฟังบรรยายได้อย่างทั่วถึง มี Eye Contact กันระหว่างวิทยากรและผู้ฟังการอบรม มักจะจัดในงานสัมมนา ฝึกอบรมเสริมทักษะ กิจกรรม

การเลือกโต๊ะประชุมให้เหมาะสมกับห้องประชุมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง หากมีโต๊ะประชุมที่ดี สวยงาม เหมาะสมสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่คุณเตรียมการเอาไว้แต่ห้องประชุมมีขนาดที่ไม่เอื้ออำนวยแล้วล่ะก็อาจจะทำให้แผนที่วางเอาไว้ไม่สำเร็จลุล่วงได้นั่นเอง ขอบคุณข้อมูลจาก : https://ofisu.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1/

Related Articles

Back to top button