งานภาคต่าง ๆ

เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
6.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
7.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
8.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
9.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
10.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา
11.ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
12.ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
13.ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
14.ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
15.ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา
16.การเงินการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ได้ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ

เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: ตำราพิชัยข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น

Back to top button