ข่าวเรียกบรรจุ

จังหวัดเลย สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 13 ราย ข้อมูล 2 พฤษภาคม 2566

จังหวัดเลย สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 13 ราย ข้อมูล 2 พฤษภาคม 2566

#ข้อมูลการเรียกบรรจุและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเลย

สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้(คงเหลือ)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 (ผู้ดูแลบัญชี) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 จังหวัดเลย สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 13 ราย ข้อมูล 2 พฤษภาคม 2566

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ 6 เดือน มีหลาย ๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็ก ๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

จังหวัดเลย สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

  • วิชาเอกภาษาจีน คงเหลือ 2 ราย
  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คงเหลือ 11 ราย
  • รวมจำนวนผู้ขึ้นบัญชีคงเหลือ ข้อมูล 2 พ.ค. 66 = 13 อัตรา
จังหวัดเลย สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 13 ราย ข้อมูล 2 พฤษภาคม 2566
จังหวัดเลย สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 13 ราย ข้อมูล 2 พฤษภาคม 2566

ที่มา :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button