ข่าวเรียกบรรจุ

สพป.ตรังเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา

สพป.ตรังเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา กำหนดรายงานตัว 1 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566 จากบัญชีครูผู้ช่วย สพม.ตรัง กระบี่ มีรายละเอียดดังนี้

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุและแต่งตั้ง

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จะถือประกาศนี้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาและเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หากไม่ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด และหากไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่า สละสิทธิและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ทั้งนี้ การแต่งกาย สวมชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว และให้เตรียม เอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัว

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่สมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หากไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของทั้ง อ.ก.ค.ศ.เจ้าของบัญชีเดิม และบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สพป.ตรังเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
รวมเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งนี้ 3 วิชาเอก รวม 19 อัตรา

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 3 สพป.ตรังเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

สพป.ตรังเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

สพป.ตรังเขต2 ขอใช้บัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ที่เกี่ยวข้อง ::

ขอบคุณข้อมูล :: https://trang2.go.th/

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button