กิจกรรมที่น่าสนใจ

ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ สมศ. ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66

ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ สมศ. ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66

สมศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้ง 4 ระดับ ดังนี้

ScreenShot 20230209101952 ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ สมศ. ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66

แบบรับฟังความเห็นนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อที่สำนักงานจะนำไปใช้ในการพัฒนากรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำเสนอผลการรับฟังความเห็นในภาพรวมเท่านั้น  ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านแต่ประการใด

ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ สมศ. ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66

สามารถตอบแบบรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 66

ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น รับเกียรติบัตรออนไลน์

ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นฯ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ สมศ. ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66

ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังผ่านออนไลน์ในรูปแบบ Facebook Live ที่เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

มาแล้ว!! ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (อัพเดท 23 มี.ค. 66)

ที่มา :: สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button