กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประเมินรับเกียรติบัตร อบรมนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา Innovation for Safety Management in Educational Institutions) วันที่ 6 มีนาคม 2566 โดย RCIM

ประเมินรับเกียรติบัตร อบรมนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา Innovation for Safety Management in Educational Institutions) วันที่ 6 มีนาคม 2566 โดย RCIM

อบรมนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา Innovation for Safety Management in Educational Institutions) วันที่ 6 มีนาคม 2566 โดย RCIM

Rcim station “นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา” (Innovation for Safety Management in Educational Institutions) การวางมาตรการและกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัย ควรเป็นไปเพื่อรองรับตามระดับความสำคัญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และกำลังงบประมาณของสถานศึกษา เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานของสถานศึกษา แต่ละส่วนมีระดับความสำคัญต่างกัน ฉะนั้นการวางมาตรการและกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่จึงต้องมีระดับความเข้มงวดต่างกัน ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 19:30 – 20:30 น. ฟรี

330513043 536581708586021 6391511372370133582 n ประเมินรับเกียรติบัตร อบรมนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา Innovation for Safety Management in Educational Institutions) วันที่ 6 มีนาคม 2566 โดย RCIM

แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งต่อไป แบบประเมิน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

หลังจากทำแบบประเมินความพึงพอใจท่านจะได้รับเกียรติบัตร

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566🕘 เวลาตั้งแต่ เวลา 19.30 – 20.30 น.

เกียรติบัตร อบรมนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประเมินรับเกียรติบัตร อบรมนวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา Innovation for Safety Management in Educational Institutions) วันที่ 6 มีนาคม 2566 โดย RCIM

>>คลิกทำแบบประเมิน<<

ฟรีลงทะเบียนและพร้อมรับใบประกาศได้ที่
https://forms.gle/CPdHGCLRSbArN2546

ได้ที่ทางช่องทาง Facebook “RCIM”
รายการ ((( Rcim Station )))
อย่าลืมติดตาม/อัพเดทความรู้
https://www.facebook.com/rcim.rmutr

ที่มา :: RCIM Rattanakosin College of Innovation Management

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button