ข่าวการศึกษาข่าวสอบครู

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)

รวมไว้ที่นี่ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข สอบบรรจุครูผู้ช่วย #เขตพื้นที่ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป 1/2567 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

“ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

✅ ประกาศล่าสุด กำหนดสอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 1/2566

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2567

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 14 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2567

ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 8 มิ.ย. 2567 และภาค ข วันที่ 9 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2567

ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 67 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ.)

ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข ครูผู้ช่วย 67 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ.)

ที่เขตพื้นที่สถานะ
1สพป.กรุงเทพมหานครประกาศแล้ว📣
2สพป.กระบี่ประกาศแล้ว📣
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.กาญจนบุรี เขต 4ประกาศแล้ว📣
4สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3-ไม่เปิดสอบ-❎
5สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศแล้ว📣
6สพป.ขอนแก่น เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ขอนแก่น เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ขอนแก่น เขต 3-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ขอนแก่น เขต 4-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ขอนแก่น เขต 5-ไม่เปิดสอบ-❎
7สพป.จันทบุรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.จันทบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
8สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประกาศแล้ว📣
9สพป.ชลบุรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ชลบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.ชลบุรี เขต 3ประกาศแล้ว📣
10สพป.ชัยนาทประกาศแล้ว📣
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประกาศแล้ว📣
12สพป.ชุมพร เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ชุมพร เขต 2ประกาศแล้ว📣
13สพป.เชียงราย เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงราย เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงราย เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงราย เขต 4ประกาศแล้ว📣
14สพป.เชียงใหม่ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5ประกาศแล้ว📣
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6ประกาศแล้ว📣
15สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศแล้ว📣
 สพป.ตรัง เขต 2ประกาศแล้ว📣
16สพป.ตราดประกาศแล้ว📣
17สพป.ตาก เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ตาก เขต 2ประกาศแล้ว📣
18สพป.นครนายกประกาศแล้ว📣
19สพป.นครปฐม เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครปฐม เขต 2ประกาศแล้ว📣
20สพป.นครพนม เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครพนม เขต 2ประกาศแล้ว📣
21สพป.นครราชสีมา เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.นครราชสีมา เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.นครราชสีมา เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครราชสีมา เขต 4ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครราชสีมา เขต 5ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครราชสีมา เขต 6ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครราชสีมา เขต 7ประกาศแล้ว📣
22สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4-ไม่เปิดสอบ-❎
23สพป.นครสวรรค์ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประกาศแล้ว📣
24สพป.นนทบุรี เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.นนทบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
25สพป.นราธิวาส เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.นราธิวาส เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.นราธิวาส เขต 3-ไม่เปิดสอบ-❎
26สพป.น่าน เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.น่าน เขต 2ประกาศแล้ว📣
27สพป.บึงกาฬประกาศแล้ว📣
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4ประกาศแล้ว📣
29สพป.ปทุมธานี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ปทุมธานี เขต 2ประกาศแล้ว📣
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประกาศแล้ว📣
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
32สพป.ปัตตานี เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ปัตตานี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.ปัตตานี เขต 3ประกาศแล้ว📣
33สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2ประกาศแล้ว📣
34สพป.พะเยา เขต1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.พะเยา เขต2-ไม่เปิดสอบ-❎
35สพป.พังงาประกาศแล้ว📣
36สพป.พัทลุง เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.พัทลุง เขต 2ประกาศแล้ว📣
37สพป.พิจิตร เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.พิจิตร เขต 2ประกาศแล้ว📣
38สพป.พิษณุโลก เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.พิษณุโลก เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.พิษณุโลก เขต 3ประกาศแล้ว📣
39สพป.เพชรบุรี เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.เพชรบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
ที่เขตพื้นที่สถานะ
40สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ประกาศแล้ว📣
41สพป.แพร่ เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.แพร่ เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
42สพป.ภูเก็ตประกาศแล้ว📣
43สพป.มหาสารคาม เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.มหาสารคาม เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.มหาสารคาม เขต 3ประกาศแล้ว📣
44สพป.มุกดาหาร-ไม่เปิดสอบ-❎
45สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประกาศแล้ว📣
46สพป.ยโสธร เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ยโสธร เขต 2ประกาศแล้ว📣
47สพป.ยะลา เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ยะลา เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ยะลา เขต 3ประกาศแล้ว📣
48สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประกาศแล้ว📣
49สพป.ระนองประกาศแล้ว📣
50สพป.ระยอง เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ระยอง เขต 2ประกาศแล้ว📣
51สพป.ราชบรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ราชบรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
52สพป.ลพบุรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ลพบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
53สพป.ลำปาง เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ลำปาง เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ลำปาง เขต 3ประกาศแล้ว📣
54สพป.ลำพูน เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ลำพูน เขต 2ประกาศแล้ว📣
55สพป.เลย เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.เลย เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.เลย เขต 3ประกาศแล้ว📣
56สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ประกาศแล้ว📣
57สพป.สกลนคร เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สกลนคร เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.สกลนคร เขต 3ประกาศแล้ว📣
58สพป.สงขลา เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สงขลา เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.สงขลา เขต 3ประกาศแล้ว📣
59สพป.สตูลประกาศแล้ว📣
60สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประกาศแล้ว📣
61สพป.สมุทรสงครามประกาศแล้ว📣
62สพป.สมุทรสาครประกาศแล้ว📣
63สพป.สระแก้ว เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.สระแก้ว เขต 2ประกาศแล้ว📣
64สพป.สระบุรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สระบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
65สพป.สิงห์บุรีประกาศแล้ว📣
66สพป.สุโขทัย เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สุโขทัย เขต 2ประกาศแล้ว📣
67สพป.สุพรรณบุรี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประกาศแล้ว📣
68สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3ประกาศแล้ว📣
69สพป.สุรินทร์ เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.สุรินทร์ เขต 2-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.สุรินทร์ เขต 3-ไม่เปิดสอบ-❎
70สพป.หนองคาย เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.หนองคาย เขต 2ประกาศแล้ว📣
71สพป.หนองบัวลำภู เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2ประกาศแล้ว📣
72สพป.อ่างทอง-ไม่เปิดสอบ-❎
73สพป.อำนาจเจริญประกาศแล้ว📣
74สพป.อุดรธานี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุดรธานี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุดรธานี เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุดรธานี เขต 4ประกาศแล้ว📣
75สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประกาศแล้ว📣
76สพป.อุทัยธานี เขต 1ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุทัยธานี เขต 2ประกาศแล้ว📣
77สพป.อุบลราชธานี เขต 1-ไม่เปิดสอบ-❎
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประกาศแล้ว📣
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5ประกาศแล้ว📣
78สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประกาศแล้ว📣
📣 ประกาศเขตมัธยม

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 1/2567 ประกาศเขตมัธยม

สิ่งที่เกี่ยวข้อง ::

ที่มา :: https://personnel.obec.go.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button