ข่าวเรียกบรรจุ

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี 1/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี 1/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือในการเรียกบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566 ข้อมูลอัตราคงเหลือ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

สถิติการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 “ครูผู้ช่วย” ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี 1/2566

 • วิชาเอกคณิตศาสตร์ คงเหลือ จำนวน 77 อัตรา
 • วิชาเอกภาษาไทย คงเหลือ จำนวน 32 อัตรา
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ คงเหลือ จำนวน 76 อัตรา
 • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คงเหลือ จำนวน 13 อัตรา
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คงเหลือ จำนวน 74 อัตรา
 • วิชาเอกเคมี คงเหลือ จำนวน 65 อัตรา
 • วิชาเอกสังคมศึกษา คงเหลือ จำนวน 112 อัตรา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา คงเหลือ จำนวน 8 อัตรา
 • วิชาเอกอุตสาหกรรม คงเหลือ จำนวน 42 อัตรา
 • วิชาเอกเกษตร คงเหลือ จำนวน 16 อัตรา
 • วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คงเหลือ จำนวน 21 อัตรา
 • วิชาเอกชีววิทยาและการแนะแนว คงเหลือ จำนวน 14 อัตรา
 • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 บัญชีครูผู้ช่วย 1/2566

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี 1/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี 1/2566

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปบัญชีคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี 1/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ที่เกี่ยวข้อง ::

ขอบคุณข้อมูล :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button