ข่าวการศึกษาดาวน์โหลด

รับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 77 หลักสูตร

รับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2/2565 สพฐ. ประกาศรับรองรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 77 หลักสูตร

รับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2/2565

สพฐ. ประกาศรับรองรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 77 หลักสูตร

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดําเนินการจัดอบรมเอง หรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดําเนินการหรือได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถนําผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถนําผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ดําเนินการประชุมรับรองหลักสูตรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติ

รับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 66 หลักสูตร
หนังสือนำ เรียน ผอ.สพป. สพม. สศศ 02 รับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 77 หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 2/2565

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดข้อตกลงสําหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) การรายงานผลการดําเนินการพัฒนา และรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ของแต่ละหลักสูตร รายงานผ่านทางเว็บไซต์ http://hcemc.obec.go.th/รับรองหลักสูตร/ หัวข้อการส่งรายชื่อผ่านการอบรม ตามแบบฟอร์มที่กําหนดในเว็บไซต์

** ดูรายชื่อหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ขอบคุณข้อมูล :: IPST SMT Teacher มัธยมต้น

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button