ดาวน์โหลดเอกสาร วPA

ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์ docx แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์ docx แก้ไขได้ จัดทำโดย Minnie teacher

ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ไฟล์ docx แก้ไขได้ โดย Minnie teacher

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

ไฟล์รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์ docx แก้ไขได้

ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ทำความรู้จัก วPA คืออะไร

วPA คืออะไร PA หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ซึ่ง PA คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่การบรรลุซึ่ง วิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสำเร็จขององค์กร มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินสามารถร่วมกันกำหนด และข้อตกลงต่างๆ ต้องสอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานนั้น และ สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน/องค์กรนั่นเอง

.

ที่มา :: Minnie teacher

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button