ข่าวสอบครู

แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์

แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป ประจำปี 1/2566

แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร เปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 – 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00น. ลิงก์ https://obec66.thaijobjob.com

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 1/2566

 • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2566
 • รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 31 มิ.ย. 2566
 • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิ.ย. 2566 และภาค ข วันที่ 25 มิ.ย. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566
แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์

 1. ให้ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://obec66.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
 2. อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯและขั้นตอนการกรอก ใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร
 3. กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด แล้วทําการ สมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
 4. พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษ (A4) หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
ที่มา :: https://www.kruachieve.com/
348579662 592477166005507 1966254973763186970 n แนะนำขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ผ่านระบบออนไลน์

  ข้อควรระวัง

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
  [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
  ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ลิงก์สมัครสอบออนไลน์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button