ข่าวการศึกษาข่าวสอบครู

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 2567 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ)

รวมไว้ที่นี่ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข สอบบรรจุครูผู้ช่วย #เขตพื้นที่ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. รอบทั่วไป 1/2567 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

“ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

✅ ประกาศล่าสุด กำหนดสอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 1/2566

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2567

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 14 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2567

ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 8 มิ.ย. 2567 และภาค ข วันที่ 9 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2567

ประกาศผลสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย 67 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ.)

ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข ครูผู้ช่วย 67 สพฐ รอบทั่วไป 1/2567 (เขตพื้นที่ประถม สศศ.)

ที่เขตพื้นที่สถานะ
1สพป.กรุงเทพมหานคร-รอประกาศ-
2สพป.กระบี่-รอประกาศ-
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.กาญจนบุรี เขต 4-รอประกาศ-
4สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3-ยังไม่ประกาศ-
5สพป.กำแพงเพชร เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 -รอประกาศ-
6สพป.ขอนแก่น เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ขอนแก่น เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ขอนแก่น เขต 3-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ขอนแก่น เขต 4-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ขอนแก่น เขต 5-ยังไม่ประกาศ-
7สพป.จันทบุรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.จันทบุรี เขต 2-รอประกาศ-
8สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2-รอประกาศ-
9สพป.ชลบุรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ชลบุรี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.ชลบุรี เขต 3-รอประกาศ-
10สพป.ชัยนาท-รอประกาศ-
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3-รอประกาศ-
12สพป.ชุมพร เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ชุมพร เขต 2-รอประกาศ-
13สพป.เชียงราย เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.เชียงราย เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.เชียงราย เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.เชียงราย เขต 4-รอประกาศ-
14สพป.เชียงใหม่ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5-รอประกาศ-
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6-รอประกาศ-
15สพป.ตรัง เขต 1 -รอประกาศ-
 สพป.ตรัง เขต 2-รอประกาศ-
16สพป.ตราด-รอประกาศ-
17สพป.ตาก เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ตาก เขต 2-รอประกาศ-
18สพป.นครนายก-รอประกาศ-
19สพป.นครปฐม เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.นครปฐม เขต 2-รอประกาศ-
20สพป.นครพนม เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.นครพนม เขต 2-รอประกาศ-
21สพป.นครราชสีมา เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.นครราชสีมา เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.นครราชสีมา เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.นครราชสีมา เขต 4-รอประกาศ-
 สพป.นครราชสีมา เขต 5-รอประกาศ-
 สพป.นครราชสีมา เขต 6-รอประกาศ-
 สพป.นครราชสีมา เขต 7-รอประกาศ-
22สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4-ยังไม่ประกาศ-
23สพป.นครสวรรค์ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3-รอประกาศ-
24สพป.นนทบุรี เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.นนทบุรี เขต 2-รอประกาศ-
25สพป.นราธิวาส เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.นราธิวาส เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.นราธิวาส เขต 3-ยังไม่ประกาศ-
26สพป.น่าน เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.น่าน เขต 2-รอประกาศ-
27สพป.บึงกาฬ-รอประกาศ-
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4-รอประกาศ-
29สพป.ปทุมธานี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ปทุมธานี เขต 2-รอประกาศ-
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2-รอประกาศ-
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2-รอประกาศ-
32สพป.ปัตตานี เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ปัตตานี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.ปัตตานี เขต 3-รอประกาศ-
33สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2-รอประกาศ-
34สพป.พะเยา เขต1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.พะเยา เขต2-ยังไม่ประกาศ-
35สพป.พังงา-รอประกาศ-
36สพป.พัทลุง เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.พัทลุง เขต 2-รอประกาศ-
37สพป.พิจิตร เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.พิจิตร เขต 2-รอประกาศ-
38สพป.พิษณุโลก เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.พิษณุโลก เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.พิษณุโลก เขต 3-รอประกาศ-
39สพป.เพชรบุรี เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.เพชรบุรี เขต 2-รอประกาศ-
ที่เขตพื้นที่สถานะ
40สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3-รอประกาศ-
41สพป.แพร่ เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.แพร่ เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
42สพป.ภูเก็ต-รอประกาศ-
43สพป.มหาสารคาม เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.มหาสารคาม เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.มหาสารคาม เขต 3-รอประกาศ-
44สพป.มุกดาหาร-ยังไม่ประกาศ-
45สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2-รอประกาศ-
46สพป.ยโสธร เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ยโสธร เขต 2-รอประกาศ-
47สพป.ยะลา เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ยะลา เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ยะลา เขต 3-รอประกาศ-
48สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3-รอประกาศ-
49สพป.ระนอง-รอประกาศ-
50สพป.ระยอง เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ระยอง เขต 2-รอประกาศ-
51สพป.ราชบรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ราชบรี เขต 2-รอประกาศ-
52สพป.ลพบุรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ลพบุรี เขต 2-รอประกาศ-
53สพป.ลำปาง เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ลำปาง เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ลำปาง เขต 3-รอประกาศ-
54สพป.ลำพูน เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ลำพูน เขต 2-รอประกาศ-
55สพป.เลย เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.เลย เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.เลย เขต 3-รอประกาศ-
56สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4-รอประกาศ-
57สพป.สกลนคร เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สกลนคร เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.สกลนคร เขต 3-รอประกาศ-
58สพป.สงขลา เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สงขลา เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.สงขลา เขต 3-รอประกาศ-
59สพป.สตูล-รอประกาศ-
60สพป.สมุทรปราการ เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2-รอประกาศ-
61สพป.สมุทรสงคราม-รอประกาศ-
62สพป.สมุทรสาคร-รอประกาศ-
63สพป.สระแก้ว เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.สระแก้ว เขต 2-รอประกาศ-
64สพป.สระบุรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สระบุรี เขต 2-รอประกาศ-
65สพป.สิงห์บุรี-รอประกาศ-
66สพป.สุโขทัย เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สุโขทัย เขต 2-รอประกาศ-
67สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3-รอประกาศ-
68สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3-รอประกาศ-
69สพป.สุรินทร์ เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.สุรินทร์ เขต 2-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.สุรินทร์ เขต 3-ยังไม่ประกาศ-
70สพป.หนองคาย เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.หนองคาย เขต 2-รอประกาศ-
71สพป.หนองบัวลำภู เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2-รอประกาศ-
72สพป.อ่างทอง-ยังไม่ประกาศ-
73สพป.อำนาจเจริญ-รอประกาศ-
74สพป.อุดรธานี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.อุดรธานี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.อุดรธานี เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.อุดรธานี เขต 4-รอประกาศ-
75สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2-รอประกาศ-
76สพป.อุทัยธานี เขต 1-รอประกาศ-
 สพป.อุทัยธานี เขต 2-รอประกาศ-
77สพป.อุบลราชธานี เขต 1-ยังไม่ประกาศ-
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2-รอประกาศ-
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3-รอประกาศ-
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4-รอประกาศ-
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5-รอประกาศ-
78สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ-รอประกาศ-
📣 ประกาศเขตมัธยม

[ลิงก์รวม] ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 1/2567 ประกาศเขตมัธยม

สิ่งที่เกี่ยวข้อง ::

ที่มา :: https://personnel.obec.go.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button