ข่าวการศึกษาข่าวสอบครู

สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา

สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)

สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา
สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา

เกณฑ์การตัดสิน

  1. ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
  2. กรณีได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้จับฉลาก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข กําหนดการสอบ สถานที่สอบ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข รวมทั้ง วัน เวลา กําหนดการสอบ สถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ให้ทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.jobthaigov.com

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่นี่ รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ anigif1.gif
>> อัตราว่างในการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สอศ.2565 รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ anigif1.gif

สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565

101 : ภาษาไทย

102 : ภาษาอังกฤษ

103 : สังคม

104 : คณิตศาสตร์

105 : พลศึกษา

106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

107 : เคมี

108 : ชีววิทยา

109 : ฟิสิกส์

110 : กฎหมาย

201 : ช่างยนต์

202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

203 : ช่างเชื่อมโลหะ

205 : ช่างต่อเรือ

206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง

207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

211 : ช่างก่อสร้างและโยธา

212 : ช่างสำรวจ

213 : อุตสาหกรรมยาง

214 : สถาปัตยกรรม

215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์

218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

222 : ตัวถังและสีรถยนต์

301 : การบัญชี

302 : การเลขานุการ

303 : การเงินและการธนาคาร

304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

305 : การตลาด

307 : ธุรกิจสถานพยาบาล

309 : การจัดการโลจิสติกส์

310 : ภาษาจีน

311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

403 : อารักขาพืช

404 : เกษตรศาสตร์

405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

406 : ช่างกลเกษตร

407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์

408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

503 : เครื่องประดับอัญมณี

507 : วิจิตรศิลป์

508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก

509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ

510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย

601 : อาหารและโภชนาการ

602 : อุตสาหกรรมอาหาร

603 : คหกรรมศาสตร์

604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

605 : เสริมสวย

701  : การท่องเที่ยว

702 : การโรงแรม

901: ยานยนต์สมัยใหม่

902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ลิงก์รับสมัคร :: vec.jobthaigov.com

ไฟล์แนบ ::

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ค วันไหน

อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ ตลอดทั้งกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ค ให้ทราบ ทางเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ vec.go.th หรือเว็บไซต์ กลุ่มงานจัดการ งานบุคคล 2 สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ipa.vec.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา
สอศ.ประกาศกำหนดวันสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2565 รวม 1,152 อัตรา

ที่มา :: http://vec.jobthaigov.com/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button