ข่าวเรียกบรรจุ

สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ2 จำนวน 31 กลุ่มวิชา 110 อัตรา

สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ2 จำนวน 31 กลุ่มวิชา 110 อัตรา รายงานตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2565

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอบที่ 2)

ตามที่ท่านได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ 18 เมษายน 2565 นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงแจ้งท่านให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจํานง เลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย อันมีอัตราตําแหน่งว่างที่จะบรรจุ และแต่งตั้งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวตามที่กําหนดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ2

สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ2 จำนวน 31 กลุ่มวิชา 110 อัตรา

อนึ่ง ภายหลังที่ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวแสดงความจํานงเลือกสถานศึกษาแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะกําหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาตามที่ได้แจ้งความจํานงเลือกสถานศึกษาไว้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งถือเป็น วันบรรจุเข้ารับราชการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ::

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่ 2)    – คลิกที่นี่ –      
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. กำหนดการรายงานตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา                      – คลิกที่นี่ –
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัวฯ              – คลิกที่นี่ –
  • แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา                                          – คลิกที่นี่ –

ขอบคุณข้อมูล :: ครูอาร์ม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button