ข่าวเรียกบรรจุ

สอศ.เรียกบรรจุรอบ12 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 100 อัตรา

สอศ.เรียกบรรจุรอบ12 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 100 อัตรา รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา 10 เมษายน 2567

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอบที่ 12)

ตามที่ท่านได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ 18 เมษายน 2565 นั้น

สอศ.เรียกบรรจุรอบ12 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 100 อัตรา รายงานตัว 18 เมษายน 2567
สอศ.เรียกบรรจุรอบ12 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 100 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงแจ้งท่านให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจํานง เลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย อันมีอัตราตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวตามที่กําหนดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเลือกสถานศึกษา

ให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่ 12 ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 เมษายน 2567 อันมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

สอศ.เรียกบรรจุรอบ12 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
วิชาเอกสังคม จำนวน 12 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 17 อัตรา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา
วิชาเอกเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
วิชาเอกการบัญชี จำนวน 6 อัตรา
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 8 อัตรา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 15 อัตรา
วิชาเอกศิลปะการดนตรี จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกวิจิตรศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

ขอบคุณข้อมูล :: สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา – สอศ.

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button