ข่าวสอบครู

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565 และได้ดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ซึ่งรับสมัครสอบ ในตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 5 กลุ่มวิชา ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
  3. กลุ่มวิชาช่างยนต์
  4. กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  5. กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  6. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565

สํานักงาน ก.ก. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักพัฒนาสังคม 1/2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ

การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ

การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศหลังจาก ที่สํานักงาน ก.ก. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการบริหารจัดการสอบ จัดหาสถานที่สอบ พิมพ์ข้อสอบ กระดาษ คําตอบ ตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบของทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสํานักงาน ก.ก. จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th และ https://www.facebook.com/exambybma ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเองและ วิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด พัฒนาสังคม 1/2565

ขอบคุณข้อมูล :: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button