กิจกรรมที่น่าสนใจ

อบรมการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 มีเกียรติบัตรหลังการอบรม

อบรมการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 มีเกียรติบัตรหลังการอบรม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากเรียนรู้การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2566
ผ่านเว็บไซต์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับจำนวนจำกัด 200 คน

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ในหัวข้อ “Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

อบรมการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

อบรมการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 มีเกียรติบัตรหลังการอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้
จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการจัดอบรมฯ

ScreenShot 20230408150633 อบรมการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 มีเกียรติบัตรหลังการอบรม

ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการอบรม

  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมด้านล่าง
  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการอบรม
  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำแบบสดสอบก่อน-หลังอบรม (โดยจะจัดส่งให้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียน ก่อนอบรม 1 วัน และ หลังเสร็จสิ้นอบรม) (ต้องผ่านเกณฑ์ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องประเมินความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
  • หากท่านทำครบทุกขั้นตอนผ่านการประเมิน หลังจากการอบรม 3 วัน ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

คลิกลงทะเบียน

ที่มา :: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button