กิจกรรมที่น่าสนใจ

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Power+Coding อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ 2566

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Power+Coding อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 และรับสมัครครูทุกสังกัด

ขอเชิญผู้ที่สนใจ คุณครูทุกสังกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ Power+Coding โดย จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 และรับสมัครครูทุกสังกัด

เชิญครูโค้ดดิ้ง ร่วมโค้ชชิ่งนักเรียนไทยกับการอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกสังกัด ในส่วนภูมิภาคจำนวน 5 รุ่น (ศูนย์อบรม) ทั่วประเทศ

ScreenShot 20230215175642 ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Power+Coding อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ 2566

การอบรมนี้เป็นการอบรมแบบพบหน้า(Face to Face)โดยจัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยกำหนดการจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 และรับสมัครครูทุกสังกัด

อบรมหลักสูตร Power+Coding

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Power+Coding อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Power+Coding อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ 2566

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาวิทยาการคำนวณที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน ประเด็นที่ไม่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2. ส่งเสริมบทบาทของผู้สอนวิทยาการคำนวณในการเป็นผู้ส่งเสริม กระตุ้น อำนวยการ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาวิทยาการคำนวณ

ข้อมูลและเงื่อนไขการเข้าอบรม

 1. สสวท. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตลอด 2 วันในการอบรม และอาหารเย็นในวันแรกของการอบรม
 2. สสวท. รับผิดชอบค่าที่พักระหว่างการอบรม โดยสามารถเข้าพักได้ก่อน 1 วัน แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านพิจารณาการเข้าพักตามความจำเป็น และจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดก่อน
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง(อาจขอเบิกจากต้นสังกัดตามเงื่อนไขของต้นสังกัด
 4. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมปลั๊กไฟมาด้วยตัวเอง
 5. ในกรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลแจ้งผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 30 เมษายน 25666) หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://bit.ly/RegPowerPlus
ภายใน 24 เมษายน 2566 นี้เท่านั้น

วุฒิบัตรการผ่านอบรมมี 2 รอบ ดังนี้

 • วุฒิบัตรรอบที่ 1 : การอบรม 2 วัน (face to face) เงื่อนไขการผ่านอบรม
  1) มีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
  2) ส่งงานเดี่ยวและกลุ่มครบตามได้รับมอบหมาย  
 • วุฒิบัตรรอบที่ 2 : การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ (ประชุมออนไลน์)
  1) เข้าร่วมและนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

ที่มา :: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button