อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา2564

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา2564

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา2564

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้ทำแบบทดสอบ ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70% (7 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้
***กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง***
หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อมาที่ เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ลิงก์ https://www.facebook.com/Library.2537/

วันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2564

วันวิสาขบูชา เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้ชาวไทยมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญ ซึ่งยังเป็นวันหยุดของทางราชการและเอกชน ทั่วทั้งปะเทศไทยอีกด้วย เป็นการระลึกถึงคำสอนสิ่งดีๆของพระพุทธเจ้า บำเพ็ญแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และ ทำให้จิตใจผ่องใส และปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงการไม่เป็นผู้เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้คนอื่น พร้อมทั้งอาจปฏิบัติรักษาศีล และตั้งตนไม่อยู่ในความประมาท

ความหมายของ วันวิสาขบูชา
การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก(๖) คือความหมายของวันวิสาขบูชา ที่ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ซึ่งเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก(๖) ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทั่วโลก และเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (แต่ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วันวิสาขบูชา”

วันวิสาขบูชาในประเทศไทย
วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวพุทธได้พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล
วันวิสาขบูชาของต่าวประเทศ

หากท่านทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 70% จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ที่ระบุไว้

ตัวอย่างใบเกียรติบัตรที่จะได้รับ

>> ทำแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: Nu BeeBee Smile

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button