อบรมออนไลน์

แบบทดสอบความรู้เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2564

แบบทดสอบความรู้เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2564

แบบทดสอบความรู้เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งจัดทำโดย ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสัตหีบ หากตอบคำถามถูกต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน

วันงดสูบบุหรี่โลก WHO WORLD NO TOBACCO DAY

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ใช้คำขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ”

ที่มา : http://www.ashthailand.or.th/

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับ

แบบทดสอบความรู้เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2564
แบบทดสอบความรู้เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2564

>> ทำแบบทดสอบที่นี่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button