อบรมออนไลน์

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถสมัครและอบรมแต่ละระดับตามวันที่กำหนด ได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 มีกำหนดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564 และมีระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังนี้

กำหนดการอบรมของหลักสูตร มีดังนี้

  1. หลักสูตรระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา
  2. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
  3. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว
  4. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
  5. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต
  6. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง
  7. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า
  8. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน
  9. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
  10. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและอบรมได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page ในแต่ละระดับได้ดังนี้
IPST SMT Teacher ปฐมวัย
IPST SMT Teacher ประถมต้น
IPST SMT Teacher ประถมปลาย
IPST SMT Teacher มัธยมต้น
IPST SMT Teacher มัธยมปลาย

หรือ Email: smttraining@ipst.ac.th

*** Download คู่มือการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ 64 ได้ที่ https://bit.ly/2Rk1Znt ***

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอบคุณข้อมูล :: https://teacherpd.ipst.ac.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button