อบรมออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร AI For Schools Level 4

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร AI For Schools Level 4

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร AI For Schools Level 4

ขอเชิญทุกท่านร่วม อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน AI For Schools Level 4 รุ่นที่ 2 หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และรู้เท่าทัน AI สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร AI For Schools Level 3
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร AI For Schools Level 4

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
>>ออกแบบและสร้าง AI Application อย่างง่าย
>>ตระหนัก ปรับตัว และปรับเปลี่ยนตนเองเมื่อ AI เข้ามากระทบต่อตนเองและอาชีพ
>>เข้าใจในประเด็นด้านจริยธรรมกับ AI

เกณฑ์การผ่านการอบรม
เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

>>ลงทะเบียนอบรม<<

ขอบคุณข้อมูล :: https://teacherpd.ipst.ac.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button