อบรมออนไลน์

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรม 10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing

การอบรม 10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรม 10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing

อบรม 10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ชื่อหลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรม 10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing
แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรม 10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing

วันที่ 15 กันายายน 64 เวลา 09.00-12.00 น.
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร ฟรี จาก สอศ.
Youtube Live : https://youtu.be/npUApMWEw1U

=>>ลิงก์ลงทะเบียนอบรม

=>>แบบประเมินรับเกียรติบัตร

=>>ลิงก์โหลดเกียรติบัตร

ช่องทางลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร https://sites.google.com/view/neterpreneur-2021

ขอบคุณข้อมูล :: วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

Related Articles

Back to top button