อบรมออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา "พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 11.30 น.จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นิสิตสาขาวิชา พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ในรายวิชา สัมมนาการสื่อสารในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา "พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ช่องทางการรับชม :: https://www.youtube.com/user/OfficialTBCChannel

>>> มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ เท่านั้น <<<

=>> ลิงก์แบบประเมิน

=>> โหลดเกียรติบัตร

ขอบคุณข้อมูล :: MCU TV-Channel

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button