อบรมออนไลน์

แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64

แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64

แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 11.30 น.จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นิสิตสาขาวิชา พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ในรายวิชา สัมมนาการสื่อสารในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64
แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64

=>> รับชมย้อนหลัง ::
https://www.facebook.com/MCUTVChannel/videos/368517071637735

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64
แบบประเมินรับเกียรติบัตรการสัมมนา พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาที่ยั่งยืน 25 กันยายน 64
=>> ลิงก์แบบประเมิน
=>>โหลดเกียรติบัตร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button