กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และวิธีรับมือ

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และวิธีรับมือ

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และวิธีรับมือ

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และวิธีรับมือ

คำชี้เเจง
1. โปรดใช้อีเมลของ gmail เท่านั้น เเละตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง
2. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป
3. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือก
4. ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 70 (จำนวน 14 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ลงทะเบียน

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และวิธีรับมือ
แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เรื่อง Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์และวิธีรับมือ
=>> ลิงก์ทำแบบทดสอบ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button