กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

โครงการสัมมนาเรื่อง”การถ่ายภาพอย่างง่ายด้วย Smart Phone ” รับเกียรติบัตรฟรี

โครงการสัมมนาเรื่อง"การถ่ายภาพอย่างง่ายด้วย Smart Phone " รับเกียรติบัตรฟรี

โครงการสัมมนาเรื่อง”การถ่ายภาพอย่างง่ายด้วย Smart Phone ” รับเกียรติบัตรฟรี

โครงการสัมมนาเรื่อง"การถ่ายภาพอย่างง่ายด้วย Smart Phone " รับเกียรติบัตรฟรี
โครงการสัมมนาเรื่อง”การถ่ายภาพอย่างง่ายด้วย Smart Phone ” รับเกียรติบัตรฟรี

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อบรมผ่าน ZOOM :: https://us02web.zoom.us/j/3101000254

=>> รับชมย้อนหลัง :: https://www.facebook.com/arunladaschool/videos/197570062376992
=>> ลิงก์ลงทะเบียน

Related Articles

Back to top button