กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio

ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio

ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio

ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio
ขอเชิญน้องๆเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สัมมนาออนไลน์ การสร้างportfolio

ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID : 3101000254
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ช่องทางการอบรม
ZOOM :: https://us02web.zoom.us/j/3101000254

=>> ลิงก์ลงทะเบียน

Related Articles

Back to top button