ข่าวเรียกบรรจุ

สพป.อยุธยาเขต2 เรียกบรรจุรอบ4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา

สพป.อยุธยาเขต2 เรียกบรรจุรอบ4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา กำหนดรายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 มีความประสงค์ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566 จากบัญชีครูผู้ช่วย สพฐ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุและแต่งตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีความประสงค์บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกในลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 09.30 น. โดยให้นำเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียด ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

หมายเหตุ : การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากีแขนยาวคอพับ) ผู้ที่ไปรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อรายงานตัว และจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะส่งตัวไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียน ภายในวันเดียวกัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้ จึงให้จัดเตรียมสัมภาระเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่

สพป.อยุธยาเขต2 เรียกบรรจุรอบ4

วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 9 อัตรา
วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
รวมเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งนี้ 6 วิชาเอก รวม 22 อัตรา

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 3 สพป.อยุธยาเขต2 เรียกบรรจุรอบ4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

สพป.อยุธยาเขต2 เรียกบรรจุรอบ4

สพป.อยุธยาเขต2 เรียกบรรจุรอบ4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา กำหนดรายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2567

ที่เกี่ยวข้อง ::

ขอบคุณข้อมูล :: https://www.ayutthaya2.go.th/2023/?p=13251

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button