ข่าวเรียกบรรจุ

สพม.อุดรธานี ขอใช้บัญชี สพมสกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา

สพม.อุดรธานี ขอใช้บัญชี สพมสกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา กำหนดรายงานตัววันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรียกบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566 จาก สพม.สกลนคร จำนวน 4 วิชาเอก 13 อัตรา โดยกำหนดวันรายงานตัว 2 กุมภาพันธ์ 2567

อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งให้ใช้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้ดําเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย 4 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จํานวน 13 อัตรา ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ใช้บัญชีดังกล่าวแล้ว ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุดรธานี จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลําดับที่ที่สอบได้แยกตามตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขา วิชาเอกหรือ กลุ่มวิชา รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

สพม.อุดรธานี ขอใช้บัญชี สพมสกลนคร

  • วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
  • วิชาเอกดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • วิชาเอกญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
  • วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • รวมเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งนี้ 4 วิชาเอก รวม 13 อัตรา

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 3 สพม.อุดรธานี ขอใช้บัญชี สพมสกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

สพม.อุดรธานี ขอใช้บัญชี สพมสกลนคร 13 อัตรา

สพม.อุดรธานี ขอใช้บัญชี สพมสกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา

ที่เกี่ยวข้อง ::

ขอบคุณข้อมูล ::

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button