ข่าวการศึกษาข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ

สพม.อุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สพม.อุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 3 อัตรา

สพม.อุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา

  • ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี http://www.sesaud.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จะเก็บค่าธรรมเนียมการ สมัครจํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดําเนินการสรรหา และจะไม่ คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภายในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และทางเว็บไซต์ http://www.sesaud.go.th

หลักสูตรและวิธีการเข้ารับการเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน โดยการสอบข้อเขียนและประเมินความ เหมาะสมกับตําแหน่ง รายละเอียดหลักสูตร วิธีการสรรหาและเลือกสรร แนบไว้ท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย 2)

ภาค ก และภาค ข (จํานวน 100 คะแนน) วิธีประเมินโดยการสอบข้อเขียน
1) ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2) ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ภาค ค. (จํานวน 50 คะแนน) วิธีประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
1) ด้านความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

สพม.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 3 อัตรา

สพม.อุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 26 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
สพม.อุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

>> “รายละเอียดคลิ๊ก” , “ใบสมัครคลิ๊ก”

ขอบคุณข้อมูล :: https://sites.google.com/sesaud.go.th/spmud/home

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button