แนวข้อสอบข่าวสอบครู

ขอบเขตเนื้อหาที่จะอ่านสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ 2566 รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ

ขอบเขตเนื้อหาที่จะอ่านสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ 2566 รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ

ขอบเขตเนื้อหาที่จะอ่านสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ. โดยวันนี้ครูคอมออนไลน์ จะมานำเสนอขอบเขตเนื้อหาที่จะต้องศึกษา และอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

1 27 1 ขอบเขตเนื้อหาที่จะอ่านสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ 2566 รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ

ครูผู้ช่วย คืออะไร

“ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ 6 เดือน มีหลายๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็กๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

ขอบเขตเนื้อหาที่จะอ่านสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ 2566 รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ
ขอบเขตเนื้อหาที่จะอ่านสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ 2566 รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย” เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับที่จะดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ซี่งเป็นไปตามตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม ดังนั้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในมาตรฐานตำแหน่ง”ครูผู้ช่วย” จึงกำหนดว่า มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

อ่านสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ สพฐ 2566

 • 1. ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2. ประวัติ, ยุค, ประเภท ของคอมพิวเตอร์
 • 3. ภาษาของคอมพิวเตอร์
 • 4. ระบบคอมพิวเตอร์
 • 5. หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลข้อมูล
 • 6. หน่วยความจำหลัก สำรอง
 • 7. เทคโนโลยี ค.ศ.2020
 • 8. ซอฟแวร์ต่าง ๆ ในเครื่อง เช่น Office, Photoshop
 • 9. ระบบปฏิบัติการ
 • 10. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
 • 11. แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
 • 12. อินเตอร์เน็ต เว็บ และ การสืบค้นข้อมูล
 • 13. พรบ.คอมฯฉบับ2 พ.ศ.2560
 • 14. เลขฐาน การแปลงเลขฐาน การบวกเลขฐาน
 • 15. ไวรัสคอมพิวเตอร์
 • 16. หลักการเขียนโปรแกรม Flowchart
 • 17. หลักการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี
 • 18. โครงสร้างข้อมูล
 • 19. การเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล
 • 20. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัด
 • 21. ER Diagram
 • 22. (Creative Commons Licence: CC)
 • 23. การเขียนภาษา Python โปรแกรม Scratch
 • 24. เมทริกซ์

อ่านแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

ขอบคุณข้อมูล :: Tham Kamsingnork

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button