ข่าวสอบครูข่าวการศึกษาแนวข้อสอบ
Trending

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป 2567

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป 2567 ว 37/2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และกรณีพิเศษ 2567

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ตรงตามความจําเป็นของสถานศึกษา โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงมีมติแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 1

2. กําหนดให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดําเนินการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2

สพฐ. ออกปฏิทินการบริหารงานบุคคล ปี 2567 (การสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย)
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)
2. เดือนมีนาคม 2567 ประกาศรับสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปีนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือก/แข่งขัน เขตพื้นที่การศึกษาใหนจะได้ทำข้อสอบภาค ก และ ภาค ข เหมือนกันทั่วประเทศนะครับ

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป 2567

ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป 2567

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักงาน ก.ค ศ. ออกหนังสือ ว 37/2567 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

420546279 889195689665552 5918655499530291385 n ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป 2567

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ::

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค มีอะไรบ้าง

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด การสอบ ภาค ก คือวิชาความสามารถทั่วไป ภาค ข คือความสามารถในวิชาเอก และภาค ค เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและเกี่ยวกับวิชาชีพครู ดังนี้

ภาค ก คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
– ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ภาค ข คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
– มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
– ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

>> ประกาศล่าสุด เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค

ภาค ค คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
– คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)
– การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)
– ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

>> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ขอบคุณข้อมูล :: https://otepc.go.th/th/content_page/item/4752-2-2567.html

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button