กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

เกียรติบัตรกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เกียรติบัตรกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict)

กิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  • เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕
  • วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

เกียรติบัตรกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17

เกียรติบัตรกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ช่องทางการอบรมออนไลน์

  • อบรมผ่านระบบออนไซต์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ID: 998 993 3546

>> ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ขอบคุณข้อมูล :: MCU TV-Channel

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button