กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การออกแบบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การออกแบบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญผู้เข้าอบรมฟังบรรยายออนไลน์ ทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งต่อไปโดยแบบประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านการศึกษาตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ* *ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail หลังการตอบแบบประเมิน**

ScreenShot 20230527125908 แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การออกแบบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

โครงการสัมมนา หัวข้อ “การออกแบบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  “วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. แบบ hybrid ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ และ Online ผ่าน zoom / facebook live

จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การออกแบบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การออกแบบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

หลังจากที่ท่านทำแบบประเมินเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล ทำได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button