กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

เกียรติบัตรฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 16 ก.ค. 65

เกียรติบัตรฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 16 ก.ค. 65

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผ่านระบบออนไลน์

ScreenShot 20220716091329 เกียรติบัตรฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 16 ก.ค. 65

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ขอเชิญ ผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 16 ก.ค. 65

>> ลงทะเบียนอบรม

ช่องทางการอบรม

  • อบรมผ่านระบบ ZOOM ที่ :: 9898248047
  • ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Form Publisher Template 250 01 เกียรติบัตรฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 16 ก.ค. 65

>> โหลดเกียรติบัตร

ที่มา :: สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button