ข่าวเรียกบรรจุ

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 240 ราย ข้อมูล 15 มีนาคม 2566

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 240 ราย ข้อมูล 15 มีนาคม 2566

#ข้อมูลการเรียกบรรจุและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สรุปข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

0 15 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 240 ราย ข้อมูล 15 มีนาคม 2566

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ 6 เดือน มีหลาย ๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็ก ๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564

 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คงเหลือ 49 ราย
 • วิชาเอกเคมี คงเหลือ 11 ราย
 • วิชาเอกจิตวิทยา คงเหลือ 10 ราย
 • วิชาเอกดนตรีสากล คงเหลือ 6 ราย
 • วิชาเอกทัศนศิลป์ คงเหลือ 5 ราย
 • วิชาเอกบรรณารักษ์ คงเหลือ 2 ราย
 • วิชาเอกพลศึกษา คงเหลือ 20 ราย
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คงเหลือ 104 ราย
 • วิชาเอกศิลปะ คงเหลือ 22 ราย
 • วิชาเอกสุขศึกษา คงเหลือ 3 ราย
 • วิชาเอกอุสาหกรรมศิลป์ คงเหลือ 3 ราย
 • รวมคงเหลือทุกวิชาเอกรวม 240 ราย ข้อมูล 15 มี.ค. 66
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 240 ราย ข้อมูล 15 มีนาคม 2566
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดคงเหลือเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2564 จำนวน 240 ราย ข้อมูล 15 มีนาคม 2566

ที่มา ::เอกสังคมกับครูตั้ง

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊กได้ที่ :: ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button