คัดข่าวมาเล่า
Trending

10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สวัสดีครับวันนี้ทางแอดมิน ครูคอมออนไลน์ จะมาเล่า 10 อย่างที่ต้องรู้ สำหรับคนที่จะบรรจุใหม่ จากประสบการณ์ของแอดมินเอง ที่บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย

1. เงินเดือนของคุณจะตกเบิก 

ประมาณ 3 เดือน (แล้วแต่เขตพื้นที่) หลังจากที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เช่น บรรรจุ เดือนมกราคม เงินเดือนที่จะได้รับคือ มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม ซึ่งจะได้รับเงินส่วนนี้ในเดือนมีนาคม (ต้องเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายด้วยนะครับ)

10 อย่างที่ต้องรู้ก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

2. เตรียมเอกสารหลักฐาน

ไว้ทำทะเบียนประวัติ ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่ายชุดปกติขาว สำเนาทะเบียนสมรสของพ่อแม่ หรือของตัวผู้ได้รับการบรรจุเอง (กรณีแต่งงานจดทะเบียนแล้ว) สำเนาบัตรประชาชนของพี่ หรือน้อง (อันนี้สำคัญ)

3. พิมพ์ลายนิ้วมือ

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (เสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่ที่ ของแอดโดนไป 150฿)

4. ตรวจสอบรายละเอียดของโรงเรียน 

เช่น จำนวนนักเรียน ระยะทางโรงเรียนถึงเขตพื้นที่ จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน อาคาร บริบท รอบ ๆ โรงเรียน

5. ไปดูสถานที่ โรงเรียนจริง 

ร้านอาหาร ร้านขายของ ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต อย่าลืมว่าเราต้องอยู่อย่างน้อย 2 ปีกว่าจะเขียนย้ายได้ (ยกเว้นผู้อำนวยการอนุญาตให้สอบใหม่ได้)

6. เตรียมชุด เตรียมอุปกรณ์

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะบางที คุณอยู่ไกล และแน่นอน วันถัดจากการรายงานตัว คุณต้องไปโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบอย่างแน่นอน

7. ศึกษาเส้นทาง 

วางแผนการเดินทางไปรายงานตัว หากให้ดี ควรไปถึงก่อนเวลารายงานตัว 1 ชั่วโมง เพราะถ้าหากคนเยอะแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดให้กรอกใบรายงานตัวก่อนเวลาอย่างแน่นอน

8. เตรียมแผนการสอน 

แผนการสอน เตรียมแผนในเรื่องที่คิดว่าจะสอนให้พร้อม รร.ประถมศึกษา รร.มัธยมศึกษา เพราะคุณจะไม่ได้สอนแค่วิชาเอกของตัวเองอย่างแน่นอน

9. เตรียมตัว และเตรียมใจ 

ให้พร้อม เพราะแต่ละแห่งย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ก้าวไปพร้อม ๆ กับชุมชน สังคม

10. สำคัญมาก อย่าลืมแก้บน

ให้เรียบร้อยก่อนไปบรรจุด้วยนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการทำงานใหม่

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการรับราชการ และมีความสุขกับชีวิตราชการนะครับ จากใจแอดมิน (บรรจุ ธันวา’62)

10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ 6 เดือน มีหลายๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็กๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย

คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1234 3 10 อย่างที่ต้องรู้ เตรียมตัวก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ต้องอ่านอะไรบ้าง

กรณีการสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ยิ่งสอบได้คะแนนสูงที่สุดยิ่งมีโอกาสเลือกโรงเรียนได้ ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนเรียนจบมานานแล้ว ทำงานประจำอยู่ก็ต้องลาออกมาเพื่ออ่านหนังสือสอบวันละ 10 ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันสอบ

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ออกอะไรบ้าง
ตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด การสอบ ภาค ก คือวิชาความสามารถทั่วไป ภาค ข คือความสามารถในวิชาเอก และภาค ค เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและเกี่ยวกับวิชาชีพครู ดังนี้

ภาค ก คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
– ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ภาค ข คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
– มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
– ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

ภาค ค คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
– คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)
– การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)
– ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

ดูข่าวสอบครูจังหวัดอื่น คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูล :: ข่าวเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button